^ Back to Top

Szukaj

Gościmy

Odwiedza nas 27 gości oraz 0 użytkowników.

Dokumenty

D o k u m e n t y   s z k o ł y:

 

D o k u m e n t y  n a u c z y c i e l i

  • Oświadczenie o samodzielnym powrocie dziecka, które ukończyło 7 lat 

A n a l i z a   p r a c y

  • Analiza i ocena pracy zespołu przedmiotowego    .doc     .pdf

  • Analiza i ocena realizacji zadań pedagoga     .doc     .pdf

  • Sposób realizacji zadań świetlicy i biblioteki   .doc     .pdf

  • Sprawozdanie z klasyfikacji za I semestr klas 1-3      .doc        .pdf           

  • Sprawozdanie z klasyfikacji za I semestr klas 4-6          .doc    .pdf   

  • Sprawozdanie z klasyfikacji za I semestr klas I-III gimnazjum       .doc     .pdf   

  • Sprawozdanie z klasyfikacji końcoworocznej klas 1-3      .doc        .pdf       

  • Sprawozdanie z klasyfikacji  końcoworocznej  klas 4-6          .doc    .pdf    

  • Sprawozdanie z klasyfikacji  końcoworocznej  klas I-III gimnazjum       .doc     .pdf     

 

Wkładki do książek: 

dzieci            .doc       .pdf

młodzież       .doc      .pdf

 

Dokumenty związane z naborem

Podanie o przyjęcie do Publicznego Gimnazjum w Zespole Szkół w Otyniu    

KARTA ZAPISU DZIECKA SIEDMIOLETNIEGO do klasy pierwszej PSP w Otyniu

KARTA ZAPISU DZIECKA SZEŚCIOLETNIEGO do klasy pierwszej PSP w Otyniu

 

 
    

 

        

 

 

 

 

 

Dokumenty